02 Chi-Wen Gallery_Chang Li-Ren_Exotic Magician_2011