06 Chi-Wen Gallery_Yu Cheng-Ta_Exploding Taiwan_2011