Chi-Wen Gallery_Yin-Ju Chen_Flower of Life Dot (0-01-07-10)_2018