Chi-Wen Gallery_Yin-Ju Chen_Sonic Driving_Drawing 01_2018